top of page

Industri:

Flere av medlemsbedriftene har utstyr til å rengjøre virkelig store ventilasjonsanlegg. Sammen har vi erfaring fra skip, hotell, barnehager og offentlige bygg. 

Ta kontakt for befaring av deres ventilasjonsanlegg

Støvjeger.no ventilasjon ventilasjonsrengjøring ventilasjonsrens
bottom of page